Serwis ten jest częścią praktyczną pracy magisterskiej pod tytułem:
"Multimedialna prezentacja wybranych obiektów Uniwersytetu Rzeszowskiego"
napisanej pod kierunkiem prof. UR, dr. hab. Zbigniewa Suraja

Filmik

stat4u